My Precious with full hair!

Precious my pomeranian

After shedding too much hair and making me allergic to it, finally Precious now has a full hair! Ganda na ng bruha! haha at mana sa akin magaling na mag pose in front of the camera lol